Åpne og lukketeknikk for å
åpne seg for åndeverden
(Åpne chakra)
 
(Teknikk av Marion Dampier-Jeans. Den gjengis her etter avtale med henne.)


Metoden er fin å bruke for mediumer, healere og alle som ønsker kontakt med åndeverdenen.

Å åpne seg for åndeverden betyr å løfte seg opp på et høyere bevisshetsnivå, eller å høyne frekvensene sine. Vi åpner opp de forskjellige energisentrene.

(i Østen blir energisentrene kalt for chakra)

 

Her står chakraene beskrevet i farger. Men du kan bare glemme fargene. Det kan være vanskelig i begynnelsen når det blir en masse farger å huske på, så fokuser kun på et gyldent lys.


 

1. Rot-Chakra (rødt)
Nå som du har funnet et sted hvor det hersker fred og ro, så sett deg ned og tenk på alt som er skjønt. Forestill deg at det er et gyllent lys rett over hodet ditt. Når du har visualisert det gylne lyset over hodet ditt, lar du det stryke deg mildt over hodet ned langs nakken, ned langs ryggraden og forestill deg så at lyset strømmer ned i en kopp ved enden av ryggraden. Det er her rot chakra ligger. Mens lyset strømmer ned i koppen, så forestill deg at du har en dør som åpner rot chakraet ditt ut til omverdenen. Det gylne lyset presser på for å bli lukket ut. Åpne døren og skyt det gylne lyset ut bak deg og ut i rommet der du sitter.
 

2. Hara-Chakra (oransje)
Hara chakraet ligger rett under navlen (ca 5cm under). Dette chakraet er veldig viktig for det er et filter. Det filtrerer alt som ikke er godt og forandrer det til noe bedre .Hvis dette chakraet ikke fungerer ordentlig, vil du få følelsen av å være ute av kroppen. Dette chakraet er også senteret for astralreiser, så vær forsiktig når du åpner det og rens det omhyggelig.
Gå tilbake til den nederste delen av ryggen (rot chakra) Ta litt av det gylne lyset fra koppen og før det opp til chakra og legg det bak en lukket dør. Åpne døren og skyt lyset ut til midten av rommet. Føl kjærlighet og medfølelse.
 

3. Solarplexus-Chakra (gult)
Dette senteret sitter der magen er. Solar Plexus chakra har en sterk vibrasjon og energi. Det er her, åndene går inn og ut. Chakraet er inngangen til den spirituelle verden, det er herfra arbeidet som fysisk medium begynner. Det er også det chakraet, som kan bli skadet, hvis du blir utsatt for sjokk eller lignende. Gå nå igjen tilbake til den nederste del av ryggen (rot chakra). Ta litt av det gylne lys fra koppen, og la det flyte /hara chakra og opp til solarplexus chakra. åpne døren, og skyt lyset ut i rommet.
 

4. Hjerte-Chakra (grønt)
Alle healere skal bruke dette chakra, når de arbeider og viser medfølelse og forståelse. Hjerte chakra er følelsenes senter. For det første føler du gjennom sentret, så la være med å tenke med ditt hjerte, føl med det i stedet for! For det andre er det sentret for healing, så la medfølelsen strømme fra deg til klienten. Det er nødvendig å ha åpnet sentret korrekt for å kunne sende kjærlighet, toleranse og medfølelse. Sentret arbeider i et harmonisk samarbeide med de andre energisentrene. Om du er i tvil, om du har åpnet chakraet korrekt, kan du alltid gå tilbake til hara chakra for å rense energien.
Gå nå tilbake til rot chakra igjen, ta litt av det gylne lys i koppen og før det gjennom hara, og solarplexus og opp til hjertet. Når du når opp bak døren til hjertechakra, så åpne døren og la det gylne lys strømme ut i rommet.
 

5. Hals-Chakra (lys-blått)
Dette chakra åpner den mentale side av den spirituelle utvikling. Alle medier bruker hals chakra, da det er herfra mediumene ser og hører åndene. Dette chakra samarbeider med hara sentret, og chakrasentret vil rense det dårlige til noe godt, det negative til positivt. Det skal være en perfekt balanse mellom disse to chakraene!

Nå går du tilbake til rot chakra, ta litt av det gylne lys i koppen, før det op til hara chakra, solarplexus, og videre igjennom hjertechakra. Når du når opp bak døren til halschakra så åpne døren, og la det gylne lyset strømme ut i rommet.
 

6. Panne-Chakra "3e øyet" (mørk-blått)
Dette chakra er det mest kjente chakra av dem alle. Når dette chakra arbeider optimalt så vil du kunne se åndene klart. Pannechakra skal alltid arbeide i harmoni med halschakra. Mange mediumer lukker sine øyne for å se og lytte til åndene.

Nå tar du det gylne lys fra koppen ved rotchakra, før det op til harachakra og videre til solarplexus, hjerte, halsen, til du når pannechakra. Legg lyset bak den lukkdee dør, skyv døren opp, og skyt lyset ut i rommet.
 

7. Krone-Chakra (fiolett )
Dette chakra sitter litt over ditt hode, som en krone. Når du åpner dette chakra, vil du løfte din bevissthet til det høyeste nivå, der det er mulig å nå åndene.

Gå igjen tilbake til rotchakra, Ta litt av det gylne lyset fra koppen, og før lyset opp til harachakra og videre til gjennom solarplexus, hjertet, halsen, pannen og legg det bak døren til kronechakra. Åpne døren, og skyt lyset op til åndeverden og til himlen over deg.

Nå er alle dine energisentre (Chakra) åpne. Husk, at alle sentrene blev åpnet ved at gå tilbake og begynne fra rotchakra. 
 

Å lukke seg

Det som er åpent skal alltid lukkes. Når du skal lukke deg ned, skal du bare følge den omvendte prosedyre, det er lettere, fordi du da begynner på toppen, og bare går nedover.

 

Begynn med kronechakra - Lukk døren.
Gå videre til pannechakra - Lukk døren.
Halschakra - Lukk døren.
Hjertechakra - Lukk døren.
Solarplexus - Lukk døren.
Harachakra - Lukk døren.
Og til sist - Lukk døren til rotchakra!

 

Hvis du har problemer med å lukke dørene til chakraene, så forestil deg, at du bruker en stor nøkkel til å låse med, eller bruk hengelåser til å lukke dørene med. Du kan visualisere, hva du vil, ta det som er enklest for deg.

 

Når du har lukket alle dørene, så forestil deg, at det gylne lys over dit hode er som en dusj. Stå under det, og la det gylne lys renne ned over deg og over hele kroppen. Når du er ferdig med din dusj, så glem ikke å TAKKE åndeverdenen.

 

 

Du er nå lukket for den åndelige verden. .

 

 

 

Divine Spirit © 2008